Administratie

VanAller Innovation Management

 

Administratie:

Hoe voldoe ik aan alle eisen van verzekeraars, gemeentes, etc.?

 

Er worden nogal wat eisen gesteld aan de administratie en declaratie van de zorg. Een goede inrichting van de administratieve processen en systemen helpt om het overzicht te bewaren en de declaraties met één druk op de knop te kunnen afhandelen.

 

Als zorgaanbieder kun je te maken hebben met een heel scala aan financiers, die elk hun eigen eisen stellen aan de administratieve afhandeling.

 

De zorgkantoren treden op als financier voor de Wet Langdurige Zorg. De indicatie van de cliënt wordt door het CIZ via VeCoZo aangeleverd, en kan automatisch worden ingelezen in het systeem. Ook de verdere berichtenuitwisseling, zoals ontvangstbevestigingen, Melding Aanvang Zorg en declaraties worden via VeCoZo uitgewisseld. Al met al een vrij ingewikkeld, maar gestandaardiseerd proces. Met een goede gebruiksinstructie kan er weinig misgaan.

 

Extramurale Verpleging en Verzorging worden, evenals MSVT, voor het grootste deel gefinancierd door de Zorgverzekeringswet. Er moet een contract worden afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie. De verleende zorg wordt via VeCoZo gedeclareerd. Dit proces verloopt in het algemeen soepel.

Het wordt ingewikkelder wanneer je als zorgaanbieder (nog) geen contract hebt met de zorgverzekeraars, en

bij de ene zorgverzekeraar via VeCoZo kunt declareren en bij de andere zorgverzekeraar de declaratie via de cliënt of namens de cliënt moet indienen. Maar ook voor deze situaties zijn pasklare oplossingen beschikbaar.

 

Begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke zorg vallen voor een groot deel onder de WMO. De gemeente is de financier en kent WMO-beschikkingen toe. Dit geldt ook voor zorg die geleverd wordt onder de Jeugdwet.

Het berichtenverkeer volgt hetzelfde patroon als de WLZ en verloopt via VeCoZo.

Omdat elke gemeente 'beleidsvrijheid' heeft gekregen is een oerwoud aan verschillende producten ontstaan, die per minuut, per uur, per dag, per periode, per maand of per stuk moeten worden gedeclareerd.

Sommige gemeenten hebben hun systemen nog altijd niet op orde en werken niet via VeCoZo, maar via tussenpartijen of via de mail.

Hoewel deze wildgroei veel extra druk kan leggen op de administratieve afhandeling is inmiddels voor alle situaties een werkbare oplossing ontwikkeld.

 

Naast bovengenoemde, min of meer gestandaardiseerde financieringsstromen, heeft een zorgaanbieder te maken met particuliere zorg, PGB's en het verlenen van zorg als onderaannemer.

De administratie hiervoor is geheel op maat in te richten, zodat elke maand met één druk op de knop de juiste facturen in het gewenste formaat uit het systeem rollen.

 

VanAller Innovation Management helpt u graag om uw zorgadministratie overzichtelijk en efficiënt in te richten en te onderhouden.

Bel 06 – 4723 0034 of mail info@vanaller.nl voor nadere informatie of voor een afspraak.