Projecten

VanAller Innovation Management

Projecten met Ons

 

Sinds 2006 heeft VanAller Innovation Management een groot aantal implementaties en verbeterprojecten begeleid met Ons van Nedap Healthcare.

Naast advies, het (her)ontwerp van organisatieprocessen, inrichting van de systemen, training en begeleiding kunnen wij ook de projectplanning en het projectmanagement voor onze rekening nemen.

 

enkele voorbeelden van succesvol uitgevoerde projecten:

 

  • Wijkgericht werken met zelfsturende teams; proces herontwerp, taakverdeling, faciliteren en trainen van de teams, coaching van het management
  • Inrichting cliëntenadministratie; migratie/dataconversie, AZR proces, CAK aanlevering, etc.
  • koppeling met externe systemen voor o.a. salarisverwerking en financiële administratie.
  • Facturering
  • Planning en roostering; training planners, herpositionering van de planning in de organisatie.
  • Zorgregistratie met diverse hulpmiddelen: iO Smart, smartphone, Medewerkerportaal, registratie DBC-activiteiten in cliëntdossier en Agenda, planning=realisatie.
  • ECD (Electronisch Cliënt Dossier); ontwerp en inrichting van het ECD, training en begeleiding van de implementatie, participatie van in- en externe behandelaars, uitwisseling van informatie met cliënten en mantelzorgers
  • Management trainingen en coaching, gericht op procesmanagement, kwaliteitsmanagement en effectief gebruik van managementinformatie.
  • Opleiding en training van planners/roosteraars, teamleiders, administratief medewerkers, uitvoerend medewerkers en applicatiebeheerders.

 

Gestructureerde aanpak

 

Projecten worden professioneel en vakkundig opgezet en uitgevoerd, met behulp van beproefde projectmanagement methodes en hulpmiddelen, zoals Prince2.

 

 

 

Deze aanpak is geschikt voor kleine en grote projecten. Met duidelijke doelstellingen, een heldere projectstructuur en goede taakverdeling wordt effectief samengewerkt om het beoogde resultaat te bereiken.

Op tijd en binnen budget. Zonder onnodige overhead.

 

VanAller Innovation Management onderhoudt nauw contact met de experts van Nedap Healthcare, zodat u altijd gebruik kunt maken van de nieuwste ontwikkelingen.

 

Ook wordt samengewerkt met andere Business Partners van Nedap Healthcare, waar nodig aangevuld met specifieke expertise.

Daarmee wordt ook voor omvangrijke projecten de continuïteit, capaciteit en kwaliteit gewaarborgd.